Píšeme politikům

Jedině informovaný občan může něco změnit i tím, že napíše svůj názor politikům.

Se svolením autora Ing. Oldřicha Lukáše zveřejňujeme jeho dopis Vládě České republiky.

Vláda České republiky
Poslanci PČR                                                                                                                                                                                          v Plzni dne 12.12.2020
Otevřený dopis Vládě ČR a všem poslancům PS PČR
(apelace občana k zákonu o distribuci očkování proti onemocnění COVID-19)

Vážení pánové, milé dámy!

S velkým zaujetím jsem sledoval čtvrteční projednávání vládního návrhu zákona o distribuci očkování proti onemocnění COVID-19. A nelitoval jsem, neboť jsem se dozvěděl mnoho zajímavého. Pochopil jsem, že i já, politicky neuvědomělý občan, jsem se stal obětí konspirací, manipulací, polopravd a nesmyslů, které zmiňoval pan Babiš, neboť jsem se v dobré víře stal tzv. Odmítačem. Leč prozřel jsem, jak moc mi schází vaše kvalifikace a přehled, a to přesto, že jsem nekritickým fanouškem publicistiky ČT a podobných zábavných pořadů. Rád bych tedy překlenul mezery ve své duchovní nedovybavenosti a touto cestou se dopídil podstaty věci, tedy pravdy ryzí a odpolitizované. Neboť věřím, že pravda osvobodí nejen mne, ale možná i celý národ plný podobně nevědomých a nevidoucích obětí propagandy (nepochybuji, že ruské, jak dlouhodobě odhaluje můj oblíbenec pantáta Koudelka).

V posledním roce jsem prostudoval vyjádření bezpočtu lékařů, specialistů, výzkumníků, statistiků, právníků i politiků, jakož i obětí vakcinace. Přesněji těch, kteří nevystupují v publicistice ČT, tedy téměř všech. Představte si – bezmála všichni varují před testery, rouškami a hlavně vakcinami z dílny nějakého Billa Gatese. Tolik pomýlených! Neuvěřitelné! Mnozí jsou prý za své názory demokraticky vyhazováni z práce, po zásluze jsou nálepkováni, dehonestováni, je jim prý i vyhrožováno, čemuž pochopitelně nevěřím.
A představte si, že dokonce někteří přišli o život, pochopitelně náhodou, ale konspirátoři to hned dávali do souvislosti s tím, že promluvili pravdu. Tolik jen pro vysvětlení lehce pokleslých pohnutek mých následujících dotazů a apelů.

Jak jistě víte, poslankyně paní Karla Maříková navrhla obohatit vládní návrh zákona o několikavětnou garanci, že očkování bude dobrovolné, že nebudou narušena základní práva člověka a že neočkovaní nebudou nijak persekuováni. I když nijak nepochybuji o čistotě vašich pohnutek, nemluvě o nezištných zájmech Big-farma byznysu, je mi jasné, že taková úprava očkovacího zákona by udělala radost všem nepoučeným pochybovačům, jako jsem já. A tak mě překvapil odpor části poslanců i pana premiéra. Nu což, nerozumíš tomu, řekl jsem si. Nicméně semínko pochybností již vzklíčilo. Proč vy, kteří o rizicích vakcinace víte úplně všechno, jste odmítli zakotvit v zákoně naprosto jednoduchou pojistku proti zneužívání? Vždyť tím vůbec nic neriskujete! A pak mne napadla naprosto hříšná myšlenka: Odmítá-li někdo něco zabezpečit, není to tím, že to chce ukrást? Nechce-li někdo akceptovat pojistku ochrany základních práv člověka, byť jsou zakotvena v Ústavě, není to tím, že právě na útok proti nim se připravuje? Ještě teď se za tak mrzkou podezíravost stydím! Prosím o laskavé ujištění, že tak činím právem.

Dále jsem panu premiérovi vděčen, že mě ve svém vystoupení uklidnil, že informace o nebezpečnosti vakcín jsou naprostá blbost. Jinými slovy, že konspirační tvrzení o tom, že ve vakcinách jsou hliník, rtuť, formaldehyd a další sajrajty jsou nesmyslné, stejně jako fámy o organických derivátech čehosi, co má modifikovat lidskou DNA či RNA (expresi transkriptu z genomu ChAd0x1 nCoV-19 v buněčné linii MRC-5 /produkt z plicní tkáně 14 týdenního potraceného mužského plodu/, recombinant DNA – molekuly DNA, rDNA vytvořené genetickou rekombinací jako klonováním z více genetických materiálů) atd. Děkuji mu za toto ujištění. Nejspíš i tu krabičku, ze které to právě čtu, mi někdo podstrčil. Nevěřím tomu tím spíš, že jsou na ní nějaká cizí slova: COVID-19 Vaccine AstraZeneca, ba co víc, je tu napsáno, že MHRA (regulační úřad pro léky a zdravotnictví) hledá SW na bázi umělé inteligence, který by zpracovával očekávané vysoké množství nežádoucích účinků této vakcíny! Taková sprosťárna! Vždyť jste se přeci jasně usnesli, že vakcíny škodlivé nejsou!

Díky vašemu zasedání, které možná vstoupí do dějin, jsem byl obohacen více než Evropa uprchlíky. Nicméně jsem přeci jen občas zůstal se svým selským rozumem v koncích. Například nad vyjádřením pana ministra Blatného, který přítomné ujistil, že neočkovaný občan nebude penalizován, ani diskriminován (tedy znevýhodněn), zatímco očkovaný bude zvýhodněn. Vidím, že na sobě musím ještě hodně pracovat, neboť přes tento jednoznačný výklad pořád netuším, zda neočkovaný bude muset nosit roušku, zda bude nějak omezován v dopravě, zaměstnání, v úřadech, při nákupech, ve školách, v turistice atd., zatímco očkovaný jedinec nikoliv, zda bude neočkovaný občan nějak označen (na ulici to policie jinak nerozezná, neboť žádný Covid pas, jak jsem se z úst pana premiéra dozvěděl, nebude) atd.

Také bych si rád udělal jasno, jak často bude nutno se očkovat, zda dvakrát ročně (virus se vyvíjí), či jen jednou pro vždy. Rovněž si dovoluji poprosit o informaci, zda si budu moci vybrat z vakcín tu, která pro mne po poradě s lékařem bude nejlepší (např. ruský Sputnik V), nebo bude rozhodnuto vzdělanými eukrokomisařkami za mne (např. vakcíny Billa Gatese, o kterém jedovaté jazyky tvrdí, že kam se svými vakcinami vstoupí, tam sto let tráva neroste). A pokud bude rozhodnuto za mne, kdo ponese odpovědnost za (ne)účinnost vakcíny a za případné škody na zdraví? SÚKL, majitel registračního osvědčení, stát či EU?
Snad jediné, co mi na projednávání zákona chybělo, jsou informace o dostupných lécích a možnostech prevence mimo vakcinaci (oxid chloričitý, isoprinosin, koncentrovaný vitamin C a D, hydroxychlorochin (Plaqenuil), azitromycin, Zn, Zithromax, Remescor (náš skvělý lék), Avifavir, atd., jakož i o možnostech alternativní medicíny – čaje z tužebníku a dalších plodů přírody, tzv. babské rady aj.). Nicméně je mi jasné, že na takové podružnosti při projednávání zákona není čas a že tak učiní ministr zdravotnictví nějakým výnosem.

Jsem rád, že přijetím novely zákona jste odstranili dosavadní nelegální postup vlády, kdy vydávala drakonické zákazy, jimiž narušovala základní práva člověka bez opory v zákoně. Nicméně i nadále zůstávají ústavní práva občanů uvedená v Listině základních práv a svobod tomuto zákonu nadřazená. Věřím, že Ústavu ČR kvůli povinné vakcinaci měnit nehodláte. Riskovali byste mnohem víc, než tušíte, neboť společností se šíří konspirace o její fašizaci a o tom, že je nutné začít se bránit, jinak skončíme v pracovních (nápravných) lágrech. A že nás prý hodláte v našem zájmu vyléčit, i kdybyste nás měli utratit. To jsou ale nesmysly, viďte? Vždyť podle Listiny, která je součástí Ústavy, jsou základní práva a svobody nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a především nezrušitelné!

Má poslední nejasnost se týká toho, jak se v případě povinného očkování hodláte vypořádat s informovaným souhlasem a poučením o něm, tedy s povinností zdravotníků pravdivě informovat pacienta o tom, co s ním chtějí udělat a proč, jakožto o rizicích s tím spojenými. Pokud však bude proveden, jak litera zákona žádá, nejspíš nejeden občan souhlasit nebude. Přiznávám, že bez vašich rad tento problém vyřešit neumím. Nahradíte informovaný souhlas neinformovaným nesouhlasem? A co uděláte s občanem, který vakcinaci odmítne? Bude poctěn nějakým individuálním lock-downem? Vzniknou na základě (ne)vakcinace dvě kategorie občanů? Vím, že víte, že to víte lépe než my, kteří víme, že nic nevíme, a že tím pádem mé naivní otázky lehce zodpovíte.
Nepochybuji, že ctíte slib, který jste složili, tedy věrnost České republice a zájmům lidu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, vzpomínáte? A že si uvědomujete, že jste nepřísahali věrnost EU komisařkám, Sorošům ani Gatesům. Proto zcela liché pomyšlení, že byste podlehli korupci nebo vydírání a začali pracovat proti své zemi a jejímu lidu, čímž byste se dopustili vlastizrady, můj spánek nijak rušit nebude.

Pokud by všechno bylo jinak a zjistilo se např., že covid vakcíny, které pro nás nezištně objednala EU, jsou vedeny jako biologika, nikoliv léčiva, kterýmžto pádem neprošly procesem dvojitě slepých placebem kontrolovaných zkoušek (klinických studií), nebo že vážně poškozují zdraví, pak by v případě plošné vakcinace konspirátoři začali velmi pravděpodobně šermovat Listinou základních práv a svobod, která legalizuje právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod. Tedy krajní nouzí, kdy lze spáchat i činy jinak trestné. Přiznávám, že v takovém případě krajní nouze, kdy bych byl ohrožen na životě a moje ústavní práva by byla státní mocí ignorována, bych i já byl donucen vzepřít se a zvolat:

„JSEM OBČAN V ODPORU proti zvůli protiústavních zásahů do mého zdraví, integrity a osobnosti!“

S přáním moudrosti, statečnosti, věrnosti vlasti a jejímu lidu
Ing. Oldřich Lukáš,
ekonom, ekolog, pedagog, spisovatel,
občan ČR a člen řady občanských iniciativ

Pozn.: Pro případ, že by se mi čirou náhodou přihodilo něco nepříjemného, předem upozorňuji a místopřísežně
prohlašuji, že jsem zdráv, nekouřím, nepiju, nefetuji, jsem opatrný, mám najeto přes milion kilometrům bez nehody,
nemám psychické problémy, vedu solidní životosprávu a v žádném případě nepomýšlím na sebevraždu!