Vakcíny, očkování

Pravda o vakcíně na Covid vychází na povrch


To, co za chvíli uvidíme jsou některá šokující prohlášení učiněná pod přísahou od jedné z hlavních světových autorit v oblasti očkování. Mluvíme o Stanley Alan Plotkinovi, vysoce uznávaném americkém lékaři, který pracuje jako konzultant pro největší výrobce vakcín, biotechnologické společnosti a pro vlády. Proslulý jeho velkým přínosem v 60. letech při objevu vakcíny proti viru zarděnek.
V této depozici, která je z roku 2018, Plotkin prohlásil, že na vstříkování experimentální vakcíny použil jako pokusný subjekt postižené děti, sirotky nebo děti s matkami ve vězení.
Kromě jiného také potvrdil, že v této oblasti se používají nespontánně potracené plody k nalezení, dovolte mi termín, správné ingredience pro vakcínu.
Teď vás nechám u videa. Dobrou reflexi.

Siri – Pracoval jste někdy na vývoji vakcíny, která byla později uvedena na trh?

Plotkin – Ano.

Siri – Na jakých?

Plotkin – Zarděnky, rotavirus, vzteklina…a přispěl jsem k vakcíně proti antraxu, cytomegaloviru, planým neštovicím…

Siri – Kolik plodů bylo použito během vaší práce na vakcínách?

Plotkin – Moje osobní práce? Dva.

Siri – Předávám vám důkaz číslo 41 od žalobce. Tento článek je vám známý Dr. Plotkine?

Plotkin – Ano.

Siri – Jste na seznamu autorů tohoto článku?

Plotkin – Ano.

Siri – Tato studie byla provedena ve Winstarově institutu, je to tak?

Plotkin – Ano.

Siri – Byl jste ve Winstarově institutu, je to tak?

Plotkin – Ano.

Siri – Kolik plodů bylo použito ke studii, o které se mluví v tomto článku?

Plotkin – Několik.

Siri – 74 plodů bylo použito během této studie, je to tak?

Plotkin – Nepamatuji si přesně kolik.

Siri – Můžete přejít na stránku 12.

Plotkin – 76.

Siri – 76. A tyto plody byly od 3 měsíců a starší, když došlo k potratu, je to tak?

Plotkin – Ano.

Siri – A to byly plody, které se vyvíjely normálně, je to tak?

Plotkin – Ano.

Siri – Jaké orgány jste odejmul z těchto plodů?

Plotkin – Já sobně jsem neodebral žádný orgán, ale různé tkáně byly odejmuty mými kolegy.

Siri – Ty pak byly nakrájeny na malé kousíčky?

Plotkin – Ano.

Siri – A pak byly tkáně kultivovány?

Plotkin – Ano.

Siri – Některé z částí plodů byl podvěsek mozkový, rozřezaný na malé kousky. Plíce plodů,
aji kůže?

Plotkin – Ano.

Siri – Ledviny?

Plotkin – Ano.

Siri – Slezina? Srdce?

Plotkin – Ano.

Siri – A jazyk?

Plotkin – Nepamatuji si, ale pravděpodobně ano.

Siri – Takže, chci se pokusit pochopit … Toto byla jen studie. Zeptám se vás znovu, během vaší kariéry, kolik plodů jste použil?

Plotkin – No, přesně si to nepamatuji…ale více. Nejprve jsme je studovali, poté jsme se rozhodli je použít k výrobě vakcín.

Siri – V tomto výzkumu jste jich použil 76, v kolika dalších výzkumech jste použil potraty?

Plotkin – Nepamatuji si v kolika.

Siri – Víte, že jedna z námitek proti očkování ze strany žalobce je zahrnutí tkáně z potracených plodů do vývoje vakcín a skutečnost, že je to jedna z ingrediencí?

Plotkin – Jsem si toho vědom, katolická církev zveřejnila odpověď na toto dilema a uvedla, že jedinci, kteří vakcínu potřebují, ji mohou získat. Předpokládám, že obvinění, že půjdu do pekla kvůli používání potracených plodů je obvinění, které rád přijmu.

Siri – Víte, že matka je katolička?

Plotkin – Nemám ponětí.

Siri – Máte něco proti náboženské víře?

Plotkin – Ano.

Siri – Řekl jste: „Vakcíny jsou vždy napadeny náboženskými fanatiky kteří věří, že Boží vůle zahrnuje smrt i nemoc?“

Plotkin – Ano.
____________

Siri – Použil jste někdy sirotky ke studiu experimentální vakcíny?

Plotkin – Ano.

Siri – Použil jste někdy mentálně postiženou osobu ke studiu experimentální vakcíny?

Plotkin – Nepamatuji si, že bych někdy dělal studie na mentálně postižených lidech. V té době v šedesátých letech to nebyla vzácná praktika.

Siri – Existuje článek s názvem „Útlum viru zarděnky RA 27/3 v lidských diploidních buňkách WI38“. Tento článek znáte?

Plotkin – Ano.

Siri – V tomto článku jednou z věcí, které říká je, že 13 mentálně retardovaných seronegativních dětí dostalo vakcínu RA 27/3?

Plotkin – Ok. Dobře, takže v tomto případě je to, co jsem udělal.

Siri – Řekl jste někdy, že je nejlepší experimentovat na těch, kteří mají menší pravděpodobnost přispět společnosti jako děti s handicapem, než děti nebo dospělí bez postižení?

Plotkin – Konkrétně si nepamatuji, ale je to možné.

Siri – Pamatujte, že jste někdy napsal redaktorovi „Etika při experimentování s lidmi“?

Plotkin – Konkrétně si nepamatuji, ale je možné, že jsem to udělal.

Siri – Poznáváte tento dopis, který jste napsali redaktorovi?

Plotkin – Ano.

Siri – Napsal jste tento dopis?

Plotkin – Ano.

Siri – To je jedna z věcí, které jste napsal…Otázkou je, zda bychom měli experimentovat s plně funkčními dospělými a na dětech, které potenciálně přispívají do společnosti, nebo provést počáteční studie na dětech a dospělých, kteří jsou sice lidské bytosti jako takové, ale nejsou sociálním potenciálem?

Plotkin – Ano.

Siri – Použil jste někdy děti matek ve vězení ke studiu experimentální vakcíny?

Plotkin – Ano.

Siri – Použil jste jednotlivce pod koloniální vládou ke studiu experimentální vakcíny?

Plotkin – Ano.

Napsat komentář