Právo v kapse Vakcíny, očkování

Může očkování proti COVID-19 způsobit horší průběh nemoci?

Molekulární bioložka Dolores Cahillová se vyjadřuje k nové tzv. mRNA očkování proti COVID-19 a tvrdí, že může způsobit vážnější průběhy onemocnění.

Dolores Cahillová – Může očkování proti COVID-19 způsobit horší průběh nemoci?

Tohle je studie myslím, že z roku 2012 publikovaná v PLOS ONE. Tématem je: Očkování vakcínou proti koronaviru SARS vede k plicní imunopatologii při následném kontaktu s virem SARS (pozn. Imunopatologie je velmi obecný a zahrnuje veškeré situace související s abnormální funkcí imunitního systému. Může jít o poruchu ve smyslu útlumu imunitní odpovědi (imunodeficience), ve smyslu vzniku abnormálně silné reakce (alergie), nebo o poruchu při chybném zaměření imunitní reakce (autoimunita).)

Problém je s tím, že když píchnete messenger RNA… pokud řekneme, že máme protein viru jako je třeba „spike protein”, jehož pozitivní vlákno RNA může vniknout do našich buněk (pozn. viry s pozitivním vláknem RNA jsou skupina příbuzných virů, které mají jednořetězcové genomy s pozitivní polaritou z ribonukleové kyseliny. Genom s pozitivní polaritou může působit jako doručovací/poselská RNA a může být přímo přepsán/vepsán do virových proteinů ribozomů hostitelské buňky), spike protein z viru se v našich buňkách vyjadřuje (generuje) a možná je vystaven imunitnímu systému, když tyto buňky odemřou, a tělo začne zahajovat imunitní odpověď včetně odpovědi protilátek. A pak… řekněme, že k tomu dojde v prosinci a u lidí tento proces začne neprodleně během dvou nebo třech týdnů (po očkování).

Pokud ale v únoru, březnu, dubnu 2021 začne cirkulovat další přírodní koronavirus, tak to bude výzva pro imunitu přírodním… jistě víte, že SARS patří mezi přírodní koronaviry. Nebo to může být klidně i jen běžné nachlazení. Ale v této studii došlo k tomu, že vybraná zvířata (které očkovali), která byla opětovně vystavena běžnému koronaviru, zvířata vážně onemocněla a některá z nich zemřela.

Poslední věta anotace říká: „Je nutná opatrnost při aplikaci vakcíny SARS-CoV u lidí.” Pojmenování pro tuto věc je (autoimunitní) odpověď závislá na protilátkách neboli cytokinová bouře nebo imunitní priming nebo imunitní super-priming. Tohle je důvod, proč desítky let neexistuje žádná licencovaná vakcína proti koronaviru, a to protože narážíte na tento problém, že messenger RNA začne virus vyjadřovat / generovat a když pak v průběhu času narazí na přírodně vyskytující se koronavirus v běžném prostředí, což může být měsíc, rok nebo dva roky do budoucna, lidé pak velmi rychle a vážně onemocní díky cytokinové bouři.

A tohle také zjistili u respirační vakcíny RSV. Pokud se podíváte zde doprostřed obrazovky… omlouvám se, změním obrazovku. Pokud se podíváte na spodní polovinu článku, většina dětí, která dostala tuto RSV vakcínu, která měla stejný problém, většina dětí prodělala vážné infekční onemocnění, které vedlo k vysoké četnosti hospitalizací a dvě děti ze 35 zemřely. Závěr této studie byl, že předchozí vakcinace průběh té nemoci zhoršila. Co lidé musí o těchto RNA vakcínách vědět, je to, že po očkování budete mít do konce svého života vyšší šanci na úmrtí jako děti v této studii, protože jste byli očkovaní. Mluvila jsem o tom v květnu 2020.

Lidé si to ale možná později již nedokážou spojit… a co nechceme je to, že pokud dojde k výrazně vysokému počtu úmrtí v únoru, březnu a dubnu 2021, které se pak připíšou covidu-19 nebo covidu-21, budeme muset sledovat, jestli lidé, kteří umírají (byli očkováni)… a existují na to předpovědi, což je důvod, proč chtějí vyvinout software, který by zaznamenával velké množství nepříznivých účinků z vakcíny. Pokud dojde k vyššímu počtu úmrtí, musíme o tom vědět, a nechceme, aby se ta úmrtí připsala covidu-19 nebo covidu-21. Půjde o problém s vakcínami, které budou způsobovat horší průběh onemocnění a zvyšovat šanci na úmrtí… nebude to kvůli kolujícímu viru, ale kvůli očkování, které proběhlo týdny nebo měsíce předtím.

Napsat komentář