Známe svá práva

Co obsahuje Informovaný souhlas?

INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTNUTY PŘI DAROVÁNÍ BUNĚK NEBO TKÁNÍ

A. Žijící dárci

  1. Osoba, která odpovídá za postup darování, zaručuje, že dárce, byl řádně informován, alespoň o těch hlediscích týkajících se darování a odběru, které jsou definovány v odstavci 3. Informace musí být poskytnuty před odběrem.
  2. Informace musí poskytnout školená osoba schopná podat je vhodným a jasným způsobem za použití výrazů, kterým dárce snadno rozumí.
  3. Informace musí zahrnovat: účel a povahu odběru, jeho důsledky a rizika, analytická vyšetření, provádějí-li se, zaznamenávání a ochranu údajů o dárci, lékařské tajemství, účely léčby a jejich potencionální výhody a informace o použitých opatřeních k ochraně dárce.
  4. Dárce musí být informován o tom, že má právo, obdržet potvrzené výsledky analytických vyšetřeních a jejich jasné vysvětlení.
  5. Musí být podána nezbytné informace o tom, že k provedení odběru tkáně nebo buněk je nezbytné si vyžádat ZÁVAZNÝ SOUHLAS, OSVĚDČENÍ A POVOLENÍ.

Napsat komentář